Krajobraz AfrykiAfryka od lat pozostaje w tyle w światowej gospodarce. Kontynent jest również najbardziej zaludnionym krajem na świecie, z 1,2 miliarda ludzi w 53 krajach. Przyczyny złego stanu ekonomicznego Afryki są złożone i trudne do określenia, ale niektórzy analitycy uważają, że jest to spowodowane mieszanką niestabilności politycznej, słabej infrastruktury, słabych instytucji i niskiego poziomu wykształcenia. Globalna gospodarka dopiero zaczyna budzić się na potencjał Afryki i pojawiają się oznaki, że decydenci zaczynają zmieniać swoje nastawienie do kontynentu. Mimo że to dopiero początek, istnieją powody, dla których Afryka może stać się głównym uczestnikiem globalnego scenariusza gospodarczego.

Dlaczego Afryka kwitnie? Jakie są czynniki leżące u podstaw tego szybkiego wzrostu?

Afryka to kontynent, który od dawna znajduje się w trudnej sytuacji. Dzięki niesamowitym zasobom naturalnym i rozległym terenom jest jednym z najlepiej prosperujących krajów na świecie. Jednym z głównych powodów sukcesu Afryki jest jej silny nacisk na przedsiębiorczość i umiejętność łączenia technologii z tradycyjnymi praktykami. Byli w stanie wykorzystać swoje zasoby naturalne, aby wygenerować duże dochody z turystyki. Kontynent odnotował również poprawę edukacji, co doprowadziło do zwiększenia możliwości zatrudnienia. Przyczyny sukcesu Afryki są liczne i zróżnicowane, ale głównymi czynnikami przyczyniającymi się do jej wzrostu są niskie koszty życia, położenie geograficzne i zróżnicowana siła robocza.

1. Energia - Sektor energetyczny rośnie o 20% w Afryce

Afryka jest najszybciej rozwijającym się kontynentem na świecie, z populacją liczącą obecnie ponad 1,2 miliarda ludzi. Sektor energetyczny rośnie w Afryce o 20%. Istnieje rosnące zapotrzebowanie na energię odnawialną i zapotrzebowanie na nowe źródła czystej energii, aby sprostać temu zapotrzebowaniu. W odpowiedzi na tę nową szansę powstało kilka organizacji, które mają dostarczać energię ze źródeł odnawialnych, takich jak energia słoneczna i wiatrowa. Stworzyło to zapotrzebowanie na wysokiej jakości autorów treści, którzy mogą tworzyć artykuły na te tematy i dzielić się swoją wiedzą z opinią publiczną.

2. Industrializacja - Globalni inwestorzy napływają w rozwój infrastruktury przemysłowej

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na infrastrukturę przemysłową w Afryce, coraz więcej globalnych inwestorów poszukuje inwestycji na tym kontynencie. Istnieje ogólna tendencja do inwestowania w Afryce zarówno przez duże, jak i małe firmy. Jednak chociaż proces rozwoju infrastruktury przemysłowej przebiega sprawnie, w niektórych obszarach wciąż brakuje podstawowych umiejętności potrzebnych do tego rodzaju pracy. Wyzwania, przed którymi stoi industrializacja Afryki, to znalezienie wykwalifikowanych pracowników z wystarczającą wiedzą i doświadczeniem do tego rodzaju pracy.

3. Rynek rolny – ponad 60% populacji utrzymuje się z samego rolnictwa

Afryka to kraj, w którym ponad 60% ludności żyje wyłącznie z rolnictwa. To sprawiło, że Afryka stała się głównym celem inwestycji rolnych, zwłaszcza w ostatnich latach. Według Banku Światowego rolnicy afrykańscy utrzymują się z rolnictwa, a jednym z najczęstszych powodów jest to, że nie mają wystarczającego bogactwa, aby inwestować w inne działania generujące dochód. Doprowadziło to do wysiłków krajów afrykańskich na rzecz promowania rozwoju rolnictwa, który stworzy więcej możliwości dla rolników i złagodzi ubóstwo w tym regionie.

4. Górnictwo – kraje afrykańskie posiadają duże zasoby miedzi i innych minerałów

Chociaż kraje afrykańskie mogą być kontynentem z największymi zasobami miedzi i innych minerałów, nadal pozostają one w dużej mierze niedostatecznie eksploatowane. Naród Gwinei odkrył już ponad 30 000 milionów ton tych zasobów mineralnych, ale nie zostały one jeszcze wykorzystane. Ten brak innowacji w górnictwie wynika z tego, że infrastruktura w Afryce nie jest dobrze rozwinięta, aby wspierać operacje wydobywcze.